Voor wie is het CERTA-label bedoeld?

Het CERTA-label is bedoeld voor alle Belgische reisprofessionals die bij de Kruispuntbank  Ondernemingen is ingeschreven en actief is in de verkoop van reizen.

De criteria voor de toekenning van het label zijn enerzijds administratieve en wettelijke eisen die aan elke beroepsbeoefenaar in de sector worden gesteld en anderzijds voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen.

Om het CERTA-label te verkrijgen, moet een reisprofessional voldoen aan 7 criteria:

  1. Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen eigen aan het beroep van reisagent en/of reisorganisator: beschikken over een verzekering insolventie- en beroepsaansprakelijk, het respecteren van de geldende btw-regeling binnen het kader van de organisatie en verkoop van reizen, de geldende richtlijn betreffende de verkoop van verzekeringen als nevendiensten (eventuele registratie bij de FSMA) respecteren en naleven, instemmen met de GDPR-voorwaarden, inzonder het respecteren van de privacy van de reiziger binnen het kader van de verkoop en organisatie van reizen.
  2. Het erkennen van de Geschillencommissie Reizen in geval van mogelijke geschillen. De Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen toepassen in de eigen reisovereenkomsten.
  3. Ermee instemmen om geanonimiseerde data en verkoopcijfers te delen om de sector zo te helpen beter inzicht te krijgen in de markt en de steeds evoluerende vraag van de klant.
  4. Een sectorspecifieke gedragscode ondertekenen en naleven.
  5. Met goed gevolg de minimale verplichte basisopleiding voltooien en zich engageren om zichzelf en zijn team  gedurig bij te scholen via onder andere het brede aanbod van de Belgian Travel Academy.
  6. Zich inzetten voor verantwoord toerisme door zich aan te sluiten bij de STOP-campagne (ECPAT-vereniging - tegen seksuele uitbuiting van kinderen), door zich ertoe te verbinden een CO2-compensatieinstrument aan al zijn klanten aan te bieden en het charter voor een minimaal duurzaam en verantwoord beheer te ondertekenen.
  7. Zich ertoe verbinden het CERTA-label als ambassadeur uit te dragen, zowel door zijn professioneel gedrag als via al zijn communicatiedragers.

Het proces

1

Het proces voor het verkrijgen van het label start met een online fase. Via de website dient het bedrijf een vragenlijst in te vullen en de nodige documenten, certificaten, enz... op te laden.

2

Het systeem checkt automatisch of alle vragen ingevuld zijn en de nodige documenten zijn opgeladen.

3

Eens het dossier volledig opgeladen is met alle benodigde documenten, maakt het secreteriaat een eerste analyse en verifieerd alle documenten die opgeladen werden. 

4

Het secretariaat stuurt de CERTA-aanvrager een zelfbeoordelingsnota. Het doel van deze eerste stap is de kwaliteit en correctheid van de ingediende en opgeladen documenten vast te stellen. De aanvrager wordt dan eventueel gevraagd om zaken aan te passen, nieuwe documenten in te dienen en de aanvraag verder te zetten.

5

Eens het dossier volledig is, wordt dit aan een neutraal comité* voorgelegd en dit op het einde van elk trimester, eens de vereiste opleidingscyclus voltooid is.

* Het Comité is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter, de effectieve leden van de BTC, 2 geassocieerde leden van de BTC en een onafhankelijke jurist.

Naast de te nemen administratieve stappen moet de aanvrager ervoor zorgen dat de verplichte CERTA-opleiding met goed gevolg afgewerkt wordt. Er zijn speciaal 5 e-learnings ontwikkeld. Zij behandelen de volgende onderwerpen: wetgeving, prijsstelling en winstgevendheid, verkooptechnieken, marketingstrategie en klantervaring. Deze e-learnings duren tussen 1u30 en 3u00 en zijn makkelijk online te volgen via de computer, smartphone of tablet. Ze kunnen makkelijk worden onderbroken en daarna opnieuw worden opgestart. Aan het einde van elke module kan de gebruiker aan de hand van een test zijn of haar kennisniveau beoordelen. De 5 e-learnings moeten worden gevolgd en de toets moet met goed gevolg afgelegd zijn door minimaal één werknemer per 5 voltijdse equivalenten per bedrijf.

CERTA-Green

Indien een bedrijf het CERTA-Green label wenst te verkrijgen, wat aanbeveling verdient, wordt het in contact gebracht met Travelife. Travelife is een internationaal erkend duurzaamheidslabel met een bewezen staat van dienst. Travelife biedt een geavanceerde online tool en voert face-to-face audits uit. Het groene CERTA-label zal dan door Travelife goedgekeurd worden. Eens dit alles met succes afgerond is zal de aanvrager zijn certificaat kunnen downloaden.

Aanvullende informatie:

Hoe kwam CERTA-label tot stand?

Het CERTA-label is ontstaan uit een breed overleg tussen de beroepsverenigingen van de toeristische sector, het "Conseil Général du Toursime Wallon", met de steun van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's.

Wordt het label regelmatig geëvalueerd?

Een neutraal comité is verantwoordelijk voor het valideren van de lijst van criteria voor de toekenning van het CERTA-label. Het comité staat eveneens in voor een tweejaarlijkse evaluatie van deze criteria.

Hoe lang is het CERTA-label geldig?

Het CERTA-label is twee jaar geldig. Na deze periode moet het betrokken bedrijf zijn dossier volledig opnieuw indienen en actualiseren. Uiteraard moeten er ook nieuwe opleidingen gevolgd worden.

Toetreding

Voor 2023 & 2024 zijn de certificeringskosten voor bedrijven die lid zijn van de beroepsverenigingen UPAV en VVR vastgesteld op 900 € excl. BTW voor het CERTA-label en 1.250 € excl. BTW voor het CERTA Green-label.

Voor elk ander bedrijf dat geen lid is van VVR of UPAV bedragen de kosten 1.200 € excl. BTW voor het CERTA-label en 1.750 euro excl. BTW voor het CERTA Green-label.

De kostprijs moet worden betaald aan het begin van het proces, dat toegankelijk is vanaf december 2022. Bovenop deze prijzen komt een vergoeding van 60 € excl. btw per extra verkooppunt.

Dit bedrag dekt de administratieve diensten en kosten gelinkt aan het beheer van het dossier, de gepersonaliseerde begeleiding om het "partner"-niveau van Travelife te bereiken, de communicatie en de realisatie van de e-learnings die speciaal voor het CERTA-label 2023-2024 zijn ontworpen. Voor CERTA GREEN "partner" zijn ook de kosten in verband met de follow-up van de audit van TRAVELIFE "partner" opgenomen.

Nog geen toegang?

Een verzoek indienen

Inloggen