Waar staan we voor?

1

De Belgian Travel Confederation (BTC) zorgt ervoor dat de stem van onze Belgische reissector gehoord wordt. De covid-19 crisis heeft ervoor gezorgd dat er sterke banden met de regionale, nationale en europese regeringen werd gesmeed.

2

Tijdens de crisis was de ondersteuning van onze gespecialiseerde advocaten van groot belang. Samen hebben we heel wat geanalyseerd, gecommuniceerd en werd er heel veel informatie gedeeld. Daarnaast zijn er nieuwe regelgevingen wat BTW en reiswetgeving betreft, die ook de nodige aandacht vragen alsook een constante betrokkenheid. Ons doel is om de informatie beschikbaar te maken voor al onze leden en dit 24/24u, 7 dagen op 7.

3

De communicatie naar elk lid, de media en de politiek zijn van cruciaal belang. De alignering van de communicatie op alle kanalen, zowel intern als extern, zullen we blijven doen en zal altijd zijn vruchten afwerpen.

4

Om efficient en coherent te zijn op de markt hebben al onze leden op regelmatige basis informatie nodig. Studies over de reistrends en reisintenties zijn broodnodig om onze activiteiten te blijven ontwikkelen en onze sector klaar te stomen voor de toekomst.

5

De Belgian Travel Academy zal geintegreerd worden in de BTC zodat de reissector op een eenvoudige manier toegang krijgt tot een continu aanbod aan opleidingen. Een project dat gerealiseerd kon worden dankzij de middelen die Cevora ter beschikking stelt

6

Duurzaam beleid is als onderwerp heet van de naald. De BTC is het nationale contactpunt voor samenwerkingsprojecten met andere internationale entiteiten. Het is de ambitie van de BTC om u op basis van deze kennis te begeleiden in deze noodzakelijke transitie.

7

Vanaf 14 november is de toegang tot het CERTA-label open (CERtified Travel Agent), een belangrijke professionele erkenning door de sector, de politiek en het publiek.