CERTA: een sterk label als kloppend hart voor uw strategie.

Het doel van dit CERTA-label is de klanten te verwijzen naar echte reisprofessionals. Het betreft Belgische reisbureaus, reisagenten en reisorganisatoren* die voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten. De houders van het label investeren bovendien gedurig in duurzaam ondernemen, in levenslang leren via opleidingen en bijscholingen en in het ontzorgen van de reiziger. 

*Een reisorganisator (touroperator) is een bedrijf dat reizen samenstelt en deze rechtstreeks of via anderen doorverkoopt en beschikt over alle verplichte verzekeringen en kennis om de veiligheid van de reiziger te garanderen. 

 

 
Doelstellingen van het CERTA-label

Garanderen van de kwaliteit en het professionalisme van de Belgische toeristische actoren (reisprofessionals, reisbureaus, reisagenten en reisorganisatoren) die vakantie- en/of zakenreizen aanbieden en dit dan ook publiek kenbaar maken.

Een door de Belgische overheid erkend en gevalideerd label toekennen aan reisbureaus, reisagenten en reisorganisatoren (touroperators) die alle essentiële criteria voldoen voor de goede uitvoering van hun missi

Formaliseren en harmoniseren van verantwoorde beroepspraktijken op sociaal, economisch en cultureel vlak evenals op niveau van duurzaamheid.

De basisbeginselen van een duurzame bedrijfsvoering hanteren en deze toepassen op de reissector door bepaalde criteria op te leggen en voor de bedrijven met het CERTA-label te stimuleren om nog een stap verder te gaan met CERTA GREEN. 

Voor wie is het CERTA-label bedoeld?

Het label is bedoeld voor alle bedrijven die reizen op de markt brengen: reisprofessionals, reisbureaus, reisagenten en reisorganisatoren (touroperators), cruise-operators en toeristische diensten zijn de meest voorkomende voorbeelden.

De criteria voor de toekenning van het label zijn enerzijds voldoen aan alle administratieve en wettelijke vereisten die aan de sector worden opgelegd. Anderzijds zijn er de voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Permanente opleiding, verdere digitalisering en een aanbod dat steeds beter is afgestemd op sociale, economische en milieu-uitdagingen zijn vereisten van het CERTA-label.

Het CERTA-label, enkele cijfers

1756

Aantal reisprofessionals in België

2017

Oprichting van het CERTA-label (in Wallonië)

146

Het aantal Waalse bedrijven die over CERTA 2020 beschikken

Nog geen toegang?

Een verzoek indienen

Inloggen