Voor wie is het CERTA-label?

Het CERTA-label richt zich tot elke Belgische reisorganisator* die ingeschreven is bij de "Banque Carrefour des entreprises" en actief is in de verkoop van reizen.

De criteria voor toekenning van het label zijn enerzijds administratieve en wettelijke vereisten die aan elke professional in de sector worden opgelegd en anderzijds voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

*Een reisorganisator is een bedrijf dat reizen verkoopt aan anderen en dat beschikt over alle verplichte verzekeringen en veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van de reiziger te garanderen.

Vereisten om in aanmerking te komen

1. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot het beroep: het hebben van een insolventie- en aansprakelijkheidsverzekering, het begrijpen en toepassen van de btw-regeling die specifiek is voor de verkoop van reizen, het naleven van de FSMA in het geval van de verkoop van verzekeringen, instemmen met de GDPR-voorwaarden - privacybescherming met betrekking tot de verkoop van reizen.
2. Het bestaan van de Geschillencommissie Reizen erkennen in geval van een geschil en zich houden aan haar voorwaarden voor haar eigen contracten.
3. Akkoord gaan met het anoniem delen van verkoopcijfers om de branche te helpen zo goed mogelijk aan de marktvraag naar cijfers te voldoen.
4. Een sectorspecifieke gedragscode ondertekenen en naleven.
5. Minstens één cyclus verplichte basisopleiding hebben gevolgd en zich verbinden tot regelmatige bijscholing via onder meer de Belgian Travel Academy.
6. Zich inzetten voor verantwoord toerisme door zich aan te sluiten bij de STOP-campagne (ECPAT-vereniging - tegen sekstoerisme); door zich ertoe te verbinden een koolstofcompensatietool aan te bieden aan al zijn klanten en door het handvest voor minimale verantwoordelijke inzet te ondertekenen.
7. Zich ertoe verbinden ambassadeur te worden van het CERTA-label, zowel in hun professioneel gedrag als

Het proces

1

Het proces voor het verkrijgen van het label start met een online fase. Via de website dient het bedrijf een vragenlijst in te vullen en de nodige documenten, certificaten, enz... op te laden.

2

Het systeem checkt automatisch of alle vragen ingevuld zijn en de nodige documenten zijn opgeladen.

3

Eens het dossier volledig opgeladen is met alle benodigde documenten, maakt het secreteriaat een eerste analyse en verifieerd alle documenten die opgeladen werden. 

4

Het secretariaat stuurt de CERTA-aanvrager een zelfbeoordelingsnota. Het doel van deze eerste stap is de kwaliteit en correctheid van de ingediende en opgeladen documenten vast te stellen. De aanvrager wordt dan eventueel gevraagd om zaken aan te passen, nieuwe documenten in te dienen en de aanvraag verder te zetten.

5

Eens het dossier volledig is, wordt dit aan een neutraal comité* voorgelegd en dit op het einde van elk trimester, eens de vereiste opleidingscyclus voltooid is.

* Het Comité is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter, de effectieve leden van de BTC, 2 geassocieerde leden van de BTC en een onafhankelijke jurist.

Naast de te nemen administratieve stappen moet de aanvrager ervoor zorgen dat de verplichte CERTA-opleiding met goed gevolg afgewerkt wordt. Er zijn speciaal 5 e-learnings ontwikkeld. Zij behandelen de volgende onderwerpen: wetgeving, prijsstelling en winstgevendheid, verkooptechnieken, marketingstrategie en klantervaring. Deze e-learnings duren tussen 1u30 en 3u00 en zijn makkelijk online te volgen via de computer, smartphone of tablet. Ze kunnen makkelijk worden onderbroken en daarna opnieuw worden opgestart. Aan het einde van elke module kan de gebruiker aan de hand van een test zijn of haar kennisniveau beoordelen. De 5 e-learnings moeten worden gevolgd en de toets moet met goed gevolg afgelegd zijn door minimaal één werknemer per 5 voltijdse equivalenten per bedrijf.

CERTA-Green

Indien een bedrijf het CERTA-Green label wenst te verkrijgen, wat aanbeveling verdient, wordt het in contact gebracht met Travelife. Travelife is een internationaal erkend duurzaamheidslabel met een bewezen staat van dienst. Travelife biedt een geavanceerde online tool en voert face-to-face audits uit. Het groene CERTA-label zal dan door Travelife goedgekeurd worden. Eens dit alles met succes afgerond is zal de aanvrager zijn certificaat kunnen downloaden.

Aanvullende informatie:

Hoe kwam CERTA-label tot stand?

Het CERTA-label is ontstaan uit een breed overleg tussen de beroepsverenigingen van de toeristische sector, het "Conseil Général du Toursime Wallon", met de steun van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's.

Wordt het label regelmatig geëvalueerd?

Een neutraal comité is verantwoordelijk voor het valideren van de lijst van criteria voor de toekenning van het CERTA-label. Het comité staat eveneens in voor een tweejaarlijkse evaluatie van deze criteria.

Hoe lang is het CERTA-label geldig?

Het CERTA-label is twee jaar geldig. Na deze periode moet het betrokken bedrijf zijn dossier volledig opnieuw indienen en actualiseren. Uiteraard moeten er ook nieuwe opleidingen gevolgd worden.

Toetreding

Voor 2023 & 2024 zijn de certificeringskosten voor bedrijven die lid zijn van de beroepsverenigingen UPAV en VVR vastgesteld op 900 € excl. BTW voor het CERTA-label en 1.250 € excl. BTW voor het CERTA Green-label.

Voor elk ander bedrijf dat geen lid is van VVR of UPAV bedragen de kosten 1.200 € excl. BTW voor het CERTA-label en 1.750 euro excl. BTW voor het CERTA Green-label.

De kostprijs moet worden betaald aan het begin van het proces, dat toegankelijk is vanaf december 2022. Bovenop deze prijzen komt een vergoeding van 60 € excl. btw per extra verkooppunt.

Dit bedrag dekt de administratieve diensten en kosten gelinkt aan het beheer van het dossier, de gepersonaliseerde begeleiding om het "partner"-niveau van Travelife te bereiken, de communicatie en de realisatie van de e-learnings die speciaal voor het CERTA-label 2023-2024 zijn ontworpen. Voor CERTA GREEN "partner" zijn ook de kosten in verband met de follow-up van de audit van TRAVELIFE "partner" opgenomen.

Nog geen toegang?

Een verzoek indienen

Inloggen