De geschiedenis van het CERTA-label (CERtified Travel Agent)

Het CERTA-label is in 2018 in Wallonië ontstaan met de steun van de Waalse Commissariaat voor Toerisme en dit na de afschaffing van de vergunningsplicht in Wallonië. Het doel van dit label was de klanten helder te informeren en gerust te stellen door hen te verwijzen naar Belgische reisorganisatoren en -agenten die voortdurend worden bijgeschoold en de geldende Belgische wettelijke regels en verplichtingen naleven.

Het CERTA-label is dus een nationaal kwaliteitslabel.

Toen de sanitaire crisis uitbrak, concentreerde de sector zich op het verdedigen van zijn belangen en het redden van de sector. De crisis bood ook kansen. De beroepsverenigingen UPAV en VVR, de vertegenwoordigers van de sector van reisbureaus en reisorganisatoren, hebben hun krachten gebundeld om het CERTA-label te versterken en vanaf 2022 op nationaal niveau te promoten. Het is de nieuw opgerichte Belgian Travel Confederation (BTC), waaraan ook de Belgian Travel Academy haar bevoegdheden heeft overgedragen, die met de steun van UPAV en VVR dit project ter harte zal nemen.

Doelstellingen van het CERTA-label

De Belgian Travel Confederation (BTC) is zich ervan bewust dat het toerisme een sector in volle verandering is. De sanitaire crisis moedigde ons ertoe aan nog sneller te evolueren en verder te professionaliseren.

De kwaliteit waarborgen van de Belgische toeristische actoren die reizen aanbieden aan het grote publiek.

De goedkeuring van een door de sector opgestelde en gevalideerde gedragscode die binnenkort toegankelijk is op de website van de FOD Economie. 

Formaliseren en harmoniseren van goede praktijken voor verantwoordelijk ondernemen op vlak van sociaal, economisch, cultureel en duurzaam beleid.

De basisbeginselen van duurzame beleid toepassen op de reis- en toerismesector.

Nog geen toegang?

Een verzoek indienen

Inloggen